Wanneer je als werknemer ontslag neemt, heb je in principe geen recht op een transitievergoeding. Maar er zijn uitzonderingen op deze regel. In deze blog leggen we uit wat het recht op een transitievergoeding inhoudt en wanneer je hier als werknemer aanspraak op kunt maken. Lees snel verder en wie weet kan jij binnenkort toch nog genieten van een financiële vergoeding!

 

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een financiële vergoeding die je als werknemer kunt krijgen bij ontslag. Dit geldt zowel bij een ontslag door de werkgever als bij een beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werknemer. De transitievergoeding is bedoeld om de overgang naar een nieuwe baan te vergemakkelijken. Het is een bedrag dat je kunt gebruiken om bijvoorbeeld een opleiding te volgen of een eigen bedrijf te starten.

 

Wanneer heb je als werknemer recht op een transitievergoeding?

Als werknemer heb je recht op een transitievergoeding als je minstens twee jaar in dienst bent geweest bij dezelfde werkgever en je dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Dit geldt ook bij een tijdelijk contract dat niet wordt verlengd. In dat geval heb je recht op een vergoeding die evenredig is aan het aantal maanden dat je hebt gewerkt.

 

Maar wat als je zelf ontslag neemt?

Wanneer je besluit om zelf ontslag te nemen, heb je in principe geen recht op een transitievergoeding. De gedachte hierachter is dat je er zelf voor kiest om het dienstverband te beëindigen. Maar er zijn uitzonderingen op deze regel. Wil je weten wat je kan verwachten als je zelf ontslag neemt? Klik snel hier voor meer informatie.

 

Situaties waarin je toch recht hebt op een transitievergoeding

Er zijn twee situaties waarin je als werknemer toch recht hebt op een transitievergoeding bij zelf ontslag nemen:

 

  1. Ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever
    Als de werkgever zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen, kun je als werknemer toch aanspraak maken op een transitievergoeding bij zelf ontslag nemen. Hierbij kun je denken aan situaties waarin de werkgever zich schuldig maakt aan discriminatie, seksuele intimidatie of bedreiging. Ook situaties waarin de werkgever bijvoorbeeld geen passende maatregelen neemt om de werkomstandigheden te verbeteren, kunnen als ernstig verwijtbaar worden beschouwd.
     
  2. Ziekte of arbeidsongeschiktheid
    Als je als werknemer zelf ontslag neemt vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid, heb je ook recht op een transitievergoeding. Hierbij geldt wel dat je minstens twee jaar in dienst moet zijn geweest bij dezelfde werkgever en dat de ziekte of arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt.

 

Hoe hoog is de transitievergoeding bij zelf ontslag nemen?

Als je als werknemer recht hebt op een transitievergoeding bij zelf ontslag nemen, is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van verschillende factoren. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de duur van het dienstverband en het salaris dat je verdient. Over het algemeen geldt dat de vergoeding lager is dan bij een ontslag door de werkgever, omdat je er zelf voor kiest om het dienstverband te beëindigen.

Belangrijk om te weten is dat je als werknemer zelf actie moet ondernemen om aanspraak te maken op een transitievergoeding bij zelf ontslag nemen. Je moet hiervoor een verzoek indienen bij de werkgever. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je de vergoeding misloopt. Hartstikke zonde!